DO POGRZEBU  :

Dzień  i  godzinę  pogrzebu  ustalamy  najpierw  w kancelarii  parafialnej.

należy wtedy przynieść :

  1. Kartę  zgonu z usc.
  2. Zaświadczenie  przyjęcia sakramentów pokuty, komunii świętej, namaszczenia chorych- jeśli osoba zmarła  np.w szpitalu.
  3. Ustalamy wtedy miejsce pochówku na cmentarzu ( sektor, nr kwatery), i z tym dokumentem  udajemy się  do grabarza  w celu  przygotowania  grobu.
  4. Pogrzeb  chrześcijański  jest modlitwą  za zmarłego  i  przypomnieniem  wszystkim żyjącym  o  ostatecznym  celu  człowieka- jakim  jest  niebo, życie  wieczne.
  5. Rodzina  powinna  przystąpić  do  spowiedzi  i komunii  świętej.
Jak załatwić:      Chrzest                Ślub                 Pogrzeb