Msze Święte Nowenny Uroczystości Nabożeństwa okolicznościowe

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas, w każdej Mszy świętej, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.

K. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego
W.
Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę

Módlmy się: Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w Miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam Miłosierdzie na wieki wieków. Amen.

Nabożeństwo Fatimskie

każdego 13 - go od maja do października o godz. 17.00 rozpoczynamy przy grocie Matki Bożej (w razie niepogody w Kościele)

Nabożeństwo składa się z Litanii Loretańskiej, Różańca, Mszy Świętej oraz Drogi Krzyżowej

Droga Krzyżowa w Wielkim Poście

w każdy piątek o przed i po wieczornej Mszy Świętej

w każdą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 9.00

rozważania drogi krzyżowej >>>