<<< poprzedni nr          Głos Parafialny nr 74        następny nr >>>

Okno na świat z naszej parafii

Przez możliwości jakie daje nam XXI wiek możemy wiele spraw zobaczyć w innym świetle. Poznać go lepiej i zaznajomić się z nim. W wirtualnym świecie jedno okno poświęcone jest naszej parafii.
Mija już rok od założenia naszej strony internetowej www.parafiajelen.pl. Naszą stronę odwiedziło już wiele osób i myślimy, że wzrośnie zainteresowanie wiadomościami online. Spotkać tam możemy intencje mszalne, ogłoszenia, nabożeństwa oraz podział na grupy parafialne. Dla zainteresowanych czeka historia naszej parafii. Poznamy tu bliżej naszych duszpasterzy i pooglądamy zdjęcia robione podczas różnych świąt. Strona ta umożliwia nam odsłuchanie transmisji na żywo z kościoła. Przydatne jest to szczególnie dla osób w podeszłym wieku, które chcą uczestniczyć w modlitwie, a nie mogą udać się do kościoła.

Napisz do nas Mapa strony Msza On-Line

Zamyślenia nad Słowem Bożym.

Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu - pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa! Rz 1,1-7

Paweł Apostoł pisząc do chrześcijan zamieszkałych w Rzymie, przedstawia siebie przede wszystkim jako sługę Chrystusa Jezusa czyli osobę, która do Niego należy i przestrzega Jego przykazań. To od samego Chrystusa otrzymał misję apostolską i tym samym został przeznaczony do głoszenia Bożej Ewangelii czyli Dobrej Nowiny, w której dopełniają się obietnice Starego Przymierza, szczególnie zapowiadane przez proroków, a której treścią jest życie Jezusa w jego ludzkim i boskim wymiarze. Działalność misjonarska Apostoła jest skierowana do chrześcijan szczególnie wywodzących się z pogaństwa.