<<< poprzedni nr          Głos Parafialny nr 64        następny nr >>>
>>> więcej w naszej gazetce >>>
>>> więcej w naszej gazetce >>>
>>> pełny tekst gazetki >>>

Zadania rodziny chrześcijańskiej

Cztery podstawowe zadania rodziny: 1. tworzenie wspólnoty osób.  2. służba życiu.  3. udział w rozwoju społeczeństwa.  4. uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła. Zadanie pierwsze opisuje nasza gazetka. Zadanie drugie dziś w naszej gazetce.

Zamyślenia nad Słowem Bożym /J 7,37-39 /

           Pan Jezus w czasie swojej ziemskiej działalności rzadko podnosił głos, rzadko mówił bardzo głośno, czy wręcz krzyczał. Jeżeli już to czynił, to w celu uzmysłowienia słuchaczom, zwrócenia ich uwagi, że to, co jest w tym momencie przez Niego wypowiadane, jest dla nich bardzo ważne, dla ich życia, dla ich relacji z Panem Bogiem. Taką ważną treść przekazał Pan w najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów. Święto to było dziękczynieniem za zbiory zboża i winogron, świętem w czasie którego Izraelici na pamiątkę wędrówki przez pustynię mieszkali w szałasach. Jezus wskazuje na Siebie jako Źródło wody żywej. Tak jak do życia potrzebne są: zboże, z którego wyrabia się mąkę a ostatecznie chleb, winne grono, które staje się winem i zwykła woda ze źródła czy studni, tak do życia duchowego niezbędna jest woda żywa, czyli Duch Święty. Ten, kto prawdziwie wierzy w Pana Jezusa, odnajduje w sobie nieustanne pragnienie wody żywej, ciągle otwiera się na działanie Bożego Ducha.

Strona Główna Napisz do nas Modlitewnik Mapa Strony