Święto Bożego Miłosierdzia

Czym jest miłosierdzie?

Miłosierdzie Boże – to coś co można odczuć sercem, pojąć duszą – to Boski sposób wyprowadzania nas ze zła, z grzechu, pychy. Jezusowi zależy na każdym z nas, dlatego aby nam pomóc ustala Święto Miłosierdzia.
Chrystus przekazał naszemu pokoleniu za pośrednictwem siostry Faustyny orędzie miłosierdzia:..” pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia”...
Wszystko to skrupulatnie zapisała dla nas w swoim Dzienniczku Siostra Faustyna.
Z obchodami tego Święta związane są niezwykłe przywileje Pana Jezusa, wśród których pierwsze miejsce zajmuje obietnica złączona z Komunią Świętą w tym dniu:..” która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar”..
Powinniśmy sobie zdać sprawę, że ta łaska jest czymś znacznie większym niż odpust zupełny, który polega tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale niestety nie jest odpuszczeniem samych win. W Święto Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy – możemy dostąpić wyjątkowej łaski jednoczesnego odpuszczenia win i kar. Taką łaską zostajemy obdarzeni w Sakramencie Chrztu Świętego – dziękujmy więc za własny chrzest. Z tej obietnicy widać jak wielka jest Miłość i Miłosierdzie Chrystusa do nas. Na dzień tego Święta Jezus nie ograniczył Swej hojności do tej szczególnej łaski – przeciwnie oświadczył, że: „ w dniu tym są otarte wnętrzności Miłosierdzia Mego, […] niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jakoby szkarłat”..
Z przytoczonych słów zauważamy, że Jezus pragnie, aby było to Święto dla wszystkich grzeszników, czyli dla nas i było ucieczką niezwykle skuteczną. Potwierdzi nam to Jezus jeszcze w innym miejscu Dzienniczka:…”Dusze giną, mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest Święto Miłosierdzia Bożego. Jeżeli nie uwielbią Miłosierdzia Mojego, zginą na wieki”… Ranga tego Święta polega także na tym, że nawet ci, którzy dopiero w tym dniu się nawrócą, mogą otrzymać przebaczenie grzechów oraz wyprosić wszystkie łaski, jeśli tylko są one zgodne z Wolą Bożą. Co nam daje Święto Miłosierdzia Bożego?

 

<<< poprzedni nr          Głos Parafialny nr 61        następny nr >>>
>>> więcej w naszej gazetce >>>
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia w naszym kościele
>>> pełny tekst gazetki >>>