Wstęp    I    II    III   IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII    XIV    XV    Zakończenie
<<<    poprzednia                                              następna >>>

Wstęp

Z pomocą naszych świętych i błogosławionych, przejdźmy śladami Chrystusa Zbawiciela. Spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie? Czy ty kochasz Pana Boga? Przenieśmy się na Jerozolimską Via Dolorosa (na drogę cierpienia). Rozważajmy wszystkie te sprawy w swoim sercu. Od niesłusznego oskarżenia, aż po śmierć na krzyżu. Włączmy w to przypomnienie historii zbawienia własne intencje modlitewne, własne sprawy i problemy. Powierzmy je Panu Jezusowi i jego Matce. On nas zaprasza byśmy zostawili mu wszystkie te sprawy przed jego tronem i wracali do domów z radością.

Módlmy się: W intencjach naszej wspólnoty parafialnej
Święty Bracie Albercie (Adamie Chmielowski)  - módl się za nami

 

 

(na podstawie rozważań na Wielki Czwartek ks. bp Józefa Zawitkowskiego)