Wstęp    I    II    III   IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII    XIV    XV    Zakończenie
<<<    poprzednia                                              następna >>>

Stacja XII.
Jezus na krzyżu umiera.

Ojcze w ręce twoje oddaję ducha mojego. Zasłona w świątyni rozdarła się na pół. Tam już nie mieszka chwała Jahwe. Bóg zawarł z ludzkością nowe przymierze. Tam poza miastem, gdzie umarł Syn Człowieczy. Wykonało się. Amen. Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Panie nie stać mnie na miłość Św. Jana umiłowanego ucznia. Nie umiem cię tak kochać jak Twoja Matka. Płaczę więc z Magdaleną. Łzami obmywam Twoje stopy. Boś mi wszystko przebaczył. Setnik przebił bok Chrystusa. Nie łamali jego kości. Połamali jednemu i drugiemu ze złoczyńców. Wypłynęła krew i woda. Coś ty uczynił. On naprawdę był synem Bożym. To teraz krzyczysz.

Módlmy się: O opiekę w godzinie śmierci.
Święty Józefie - módl się za nami